Każdy człowiek po 40 – 45 rokiem życia potrzebuje okularów do bliży. Wyjątek stanowią osoby krótkowzroczne (noszące minusy) które całe życie dobrze widzą z bliska przez swoją wadę. Natomiast po zmniejszeniu się akomodacji oka (możliwość podświadomego przestawiania się – poprzez zmianę wartości soczewki wewnątrzgałkowej w oku) tracą one możliwość widzenia przez te same soczewki w dal i z bliska.
Procedura lasera Amaris 1050 (zwana presbylasik – od słowa presbiopia czyli starczowzroczność) daje możliwość stworzenia na rogówce oka minimalnej soczewki, która bez wpływu na jakość widzenia do dali, umożliwia dobre widzenie do bliży po „czterdziestce” bez używania okularów do „czytania”.
Metoda ta jest bardzo bezpieczna i może być zastosowana po szczegółowej rozmowie z pacjentem. Wymaga też kilkudniowej adaptacji i przystosowania do nowej fizjologii widzenia.
Należy jednocześnie nadmienić, że w przypadku gdy pacjent nie do końca zadowoli się finalnym efektem można wrócić do stanu początkowego.