Transkrypcja

W centrum nowoczesnej okulistyki leczymy najnowocześniejszą metodą wczesny etap choroby zwanej zwyrodnieniem plamki związanej z wiekiem. Leczenie to jest przeprowadzane dzięki najnowszej technologii nanosekundowego lasera 3 generacji – lasera 2RT. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jest u ludzi starszych jedną z najczęstszych przyczyn utraty widzenia. We wczesnym jej etapie pojawiają się w okolicy centralnej siatkówki tzw. druzy. Są to skupiska nieprawidłowych złogów podsiatkówkowych świadczące o zaburzonym metabolizmie siatkówki. Energia lasera 2RT stymuluje nabłonek barwnikowy siatkówki poprawiając metabolizm siatkówki i redukując druzy. Powstrzymuje to dalszy rozwój choroby. Zabieg laserem 2RT wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Jest bezbolesny dla pacjenta. Trwa kilka minut. Jest metodą bezpieczną, nieinwazyjną i powtarzalną.